Meysam's Experiences

MeyEx ,محلی برای انتشار تجربیات من در زمینه های مرتبط با حوزه ی تولید نرم افزار

Meysam's Experiences

MeyEx ,محلی برای انتشار تجربیات من در زمینه های مرتبط با حوزه ی تولید نرم افزار

Meysam's Experiences

در زمینه ی تولید نرم افزار فعالیت دارم. نوشته های این بلاگ به طور خاص در مورد تمامی زمینه هایی که منتهی به تولید نرم افزار و یا تجربیاتی که در محیط کاریم کسب می کنم خواهند بود. [البته فعلا به دلیل مشغله های جانبی دیگر و داشتن مخاطب در آن حوزه ها, مطالب کمی غیر نرم افزار شده است!]
در این بلاگ سعی شده که مطالب به صورت تخصصی و دسته بندی شده منتشر شوند

تابلوی اعلانات
جدیدترین نظرات

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۰ ثبت شده است

۰۴
آذر
۹۰

چند روز پیش وقتی که یک گزارش را برای نمایش کاربران یک سیستم طراحی کردم و خواستم با Crystal Report پیاده سازی کنم،

هنگام معرفی گزارش مربوطه به Crystal Report Viewer با پیغام زیر مواجه شدم.

Unable to find the report in the manifest resources. Please build the project, and try again

که تا به حال با آن مواجه نشده بودم.

پس از کمی جستو به این جواب رسیدم.

در فایل myReport.cs در قسمت FullResourceName Property  نام کامل منبع اشتباه بود که باید به شکل ذیل تصحیح بشود.

Namespace+ClassName+.rpt

 

  • میثم هوشمند