Meysam's Experiences

MeyEx ,محلی برای انتشار تجربیات من در زمینه های مرتبط با حوزه ی تولید نرم افزار

Meysam's Experiences

MeyEx ,محلی برای انتشار تجربیات من در زمینه های مرتبط با حوزه ی تولید نرم افزار

Meysam's Experiences

در زمینه ی تولید نرم افزار فعالیت دارم. نوشته های این بلاگ به طور خاص در مورد تمامی زمینه هایی که منتهی به تولید نرم افزار و یا تجربیاتی که در محیط کاریم کسب می کنم خواهند بود. [البته فعلا به دلیل مشغله های جانبی دیگر و داشتن مخاطب در آن حوزه ها, مطالب کمی غیر نرم افزار شده است!]
در این بلاگ سعی شده که مطالب به صورت تخصصی و دسته بندی شده منتشر شوند

تابلوی اعلانات
جدیدترین نظرات

۹ مطلب با موضوع «آرشیو کلاس های ارشد» ثبت شده است

۰۳
مرداد
۹۳

به جهت اطمینان از دریافت مقالات و پروژه های دوستان گرامی؛ و جلوگیری از اشتباهات احتمالی جدول ذیل شامل اطلاعات فایل های دریافتی آورده شده است

لطفا فایل ارسالی خود با اطلاعات مندرج در جدول مقایسه نمایید؛و در صورت تائید|رد| تناقض و ... حتما با ثبت کامنت اطلاع دهید.

متشکرم از همکاری شما

 

# name mb
1 AKRAMMALEKIMEYGHANI_PE_WEBMINIG,INFORMATIONRETRIEVAL.rar 9.55
2 AKRAMMALEKIMEYGHANI_SW_WEBMINIG,INFORMATIONRETRIEVAL.rar 9.55
3 AliTahmasbnejad_SW_CMMI-911057106.zip 2.04
4 AliTahmasbnejad_SW_Project.zip 0.83
5 AmirHossesinGhafooryMirSaraee_SW_PE.rar 20.46
6 BehrouzBarati_HesamTaqavi_AmirHoseinQafori_SW_Project_SabteAhval.rar 1.08
7 BehrouzBarati_PE.rar 6.43
8 BehrouzBarati_SW_Aspect-OrientedSoftware.rar 13.19
9 EnsiehBakhtiari_SW_Project.rar 0.09
10 Ensieh Bakhtiari_SW_چارچوب معماری  سازمانی.rar 7.34
11 faeze mehdi tayebi_PE_ ارائه یک مدل جهت ارزیابی قابلیت استفاده مجدد با استفاده از شبکه پتری.zip 9.19
12 FaezehMahdiTayebi_PE_Petrinet.rar 9.13
13 Faezeh MahdiTayebi_SW_ ضرورت بکارگیری ایده چابکی در معماری سازمانی 5.85
14 FaezehMahdiTayebi_SW_architecture.rar 5.82
15 FahimehHosseinian_SW_PE.rar 8.08
16 FahimehHosseinian_SW_Project.rar 0.60
17 FaranakYaghoubiHariri_SW_Businessservice-orientedmodeling.rar 3.20
18 FarnazSabzevari.rar 35.45
19 HadisAghaee_MahshidNassiri_SW!PE.rar 5.84
20 HasanAhmadi_Alian_MahdiTayebi_SW_Project.rar 1.17
21 HastiNobakhtNasiriNezhad_PE_software.rar 1.22
22 HastiNobakhtNasiriNezhad_sw_software.rar 1.22
23 HastiNobakht_SW_Project.rar.zip 0.27
24 HesamTaghavi_SW_PE.zip 9.91
25 HoadGhafoori_PE_CRC.rar 1.60
26 HodaGhafoori_projectsoftware.rar 4.80
27 HodaGhafoori_SW_Project_HomeAgency.rar 4.80
28 Khoayar_Zangiesheh_Hooshmand_SW_.rar 0.84
29 LeilaKhademi_EnsiehBakhtiari_pe_modelinggridnetwithpetri.rar 9.21
30 LeilaKhademi_SWProject_InstituteComputer.rar 4.27
31 LeilaKhademi_SW_MeasuringtheDegreeofServiceOrientationinProprietarySOASystems.rar 6.10
32 MahziarNorouzi_SW&PE_DigitalMarketing_WEB.zip 21.81
33 MajidFarzaneh_PE_multipleentitiesinteractionmodelthroughdnabasedpetrinet.zip 2.75
34 Masoudi_Mohamadi_SW_PERefiningCRCcardstoevaluatesoftware.rar 13.02
35 Masoudi_Mohamadi_SW_Project.rar 0.34
36 MehranDadrasPEPertriNet.zip 6.65
37 MehranDadrasSWOneXPExperience.zip 4.29
38 MehrdadFatahi_SW_anewmethodforevaluationcomponent$layersoforganizationofarchitecture.rar 4.65
39 MehrdadFatah_PE_modelingworkflowprocesseswithcoloredpetrinet.rar 5.22
40 MehrdadFatah_SW_Projet_hospital.rar 0.45
41 MinaMohammadAlian_PE_Petrinet.rar 2.64
42 MinaMohammadAlian_SW_ArchitecturalStyles.rar 2.33
43 MitraSouri_EP_Analysisofmulti-agentactivityusingpetrinets.rar 2.93
44 MohamadTaghiMohamadi_MohamadBagherPayanifar_SaeedSerkani_PE_atamatayadgir.rar 1.66
45 MohamadTaghiMohamadi_MohamadBagherPayanifar_SW_zackman.rar 2.91
46 MohammadRezaPahleh.rar 5.92
47 MohammadRezaPahleh_MostafaArsalani_PE_karbordepetribaagv.rar 0.26
48 MohammadRezaPahleh_MostafaArsalani_ZibaBhetoee_SW_Sabtesefareshkala.rar 0.08
49 MohammadRezaPahleh_SW_agilearchitecture.rar 5.58
50 MostafaArsalani_TDD_SW.rar 21.28
51 Mostafa_Samavati_SW_PE.rar 12.20
52 NajmehHasanAhmadi_SW_PE.rar 3.95
53 PegahAliabadi-920563853_SW_PE_Memarimobtanibarsabk.rar 0.32
54 PegahAliabadi-92056385_SW_Project.rar 2.91
55 pegahAliabadi=920563853-onlineclinic.doc 3.73
56 SaeedSerkani_SW_Project.rar 1.02
57 SaharZangishe_MitraKhodayar_MalekiMeyghaniAkram_SW_Project_Budge.rar 9.03
58 SamanehMovahed_PE_Modelingofcomponentdiagramsusingpetrinets.zip 3.83
59 Sina Yaghoubi_PE _(ارائه یک سیستم   توصیه گر مبتنی بر اعتماد  با استفاده از شبکه ع.rar 0.29
60 Sina Yaghoubi_SW_(ارائه روشی برای  ساختار یابی اجتماعات در  شبکه اجتماعی).rar 0.55
61 SinaYaghoubi_SW_Project.rar 0.04
62 TaherehShahHosseini_FaranakYaghoubiHariri_PE_securityinfuzzypetrinet.rar 9.18
63 TaherehShahHosseini_SW_Agileprojectmanagement.rar 4.77
64 TaherehShahHosseini_SW_Project_onlineshopping.rar 0.10
65 TajbakhshYazdani_SW_PE.rar 1.30
66 ZibaBehtouei_PE_websearch.rar 2.77
67 ZibaBehtouei_SW_websearch.rar 2.42
  • میثم هوشمند
۲۶
خرداد
۹۳

نظر به صحبت های استاد دکتر هارون آبادی در جلسه ی پایانی کلاس مدل سازی و ارزیابی؛ و مهندسی نرم افزار

زمان تحویل پروژه ی درس مهندسی نرم افزار؛ و مقالات درس مهندسی نرم افزار و مدل سازی و ارزیابی به شرح ذیل می باشند.

 

زمان تحویل مقالات: پایان روز پنجشنبه مورخ 1393/04/26     26 تیر ماه ماه 1393

زمان تحویل پروژه ی مهندسی نرم افزار: تا روز امتحان درس مربوطه مورخ 1393/04/08 (البته استاد فرمودند که تا 26 مرداد ماه؛ نیز امکان تحویل هست؛ منتهی اگر تا روز امتحان تحویل داده شود؛ این مزیت را دارد که اگر از پروژه در امتحان سوالی داده شود به جهت اینکه پروژه را انجام داده ایم به سوالات راحت تر پاسخ خواهیم داد  - برداشت بنده این هست؛ اگر از توضیحات استاد ؛ دوستان مطلب دیگری متوجه شده اند لطفا کامنت بگذارند)

 


نحوه ی تحویل به نماینده ی کلاس: مقاله یا پروژه ی هر درس به صورت فایل فشرده و نام گذاری شده به صورت زیر:

برای مقالات Student'sFullName_SW|PE_Article'sTitle.rar

SW|PE: برای درس نرم افزار فقط SW و برای درس مدل سازی و ارزیابی فقط PE قید شود

برای پروژه Student'sFullName_SW_Project_Project'sTitle.rar

 

اگر پروژه به صورت گروهی انجام شده است؛ لطفا نام کامل همه ی اعضای گروه قید شود.

MeysamHooshmand_OmidKarimi_ZahraAlavi_SW_DNAProccessing.rar

 

MeysamHooshmand_OmidKarimi_SW_Project.rar

همچنین برای فولدر بندی فایل های مرتبط با پروژه یا مقاله حتما از این فورمت استفاده گردد

 

 

 

بنابراین از هر یک از دانشجویان؛

یک فایل برای مقاله ی مدل سازی/یک فایل برای مقاله ی نرم افزار

یک فایل برای پروژه ی نرم افزار

و یا اینکه

یک فایل حاوی موارد فوق -که نام آن فایل به صورت Student'sName.rar تغییر یابد-

دریافت می گردد.

 

نحوه ی ارسال ایمیل
در عنوان ایمیل ارسالی نام و نام خانوادگی (فارسی) و نام درس قید شود.

 

 

 


 

 

توجه: جهت ایجاد امکان ارائه بهتر اطلاعات دریافتی از دوستان محترم و تحویل به استاد گرامی؛مقتضی است کلیه ی اطلاعات در قالب مشخصی سازماندهی شده و ارسال گردند؛ خوشبختانه دوست خوبمان آقای مهندس جمشیدی؛ زحمت این کار را کشیده اند و در سایت کاساندان نمونه ی خوبی برای این منظور منتشر نموده اند؛ لذا از کلیه ی دوستان گرامی خواهشمندم از این فورمت  برای سازماندهی  و ارسال مقالات خود استفاده نمایید.

 

هرگونه اطلاعات تکمیل و جدید در خصوص ارائه مقالات در همین پست منتشر خواهد شد؛ لطفا سوالات در این خصوص را در همین پست ارسال فرمایید


 

همچنین جهت کسب اطلاعات در مورد تحویل تمرین و پروژه ی درس پایگاه داده به اینجا مراجعه نمایید.

آخرین به روز رسانی 1393/03/30 12:14


 

  • میثم هوشمند
۱۹
خرداد
۹۳

با سلام و احترام

قابل توجه دوستان ارجمند؛

طبق اعلام استاد در جلسه ی قبل؛ به صورت پیش فرض کلاس روز سه شنبه صبح به قوت خود باقی است؛ اما در خصوص برگزاری کلاس در تایم ظهر تا عصر؛ 

استاد هنوز خبر قطعی به بنده ندادند؛

گویا نظرشان بر روز چهارشنبه ظهر است؛

لطفا دوستانی که روز چهارشنبه یا پنجشنبه کلاس طراحی الگوریتم یا دیگر دروس را دارند؛ به تفکیک صبح و عصر اعلام نمایند؛ تا با استاد در خصوص روز برگزاری هماهنگی به عمل آید؛

 

طبق درخواست جمع کثیری از دوستان از طریق ایمیل و کامنت؛ مبنی بر تشکیل کلاس حل تمرین توسط دانشجویان برای دروس مهندسی نرم افزار و 

مدل سازی و ارزیابی؛

لذا جهت هماهنگی و اعلام زمان برگزاری و دیگر موارد مربوطه؛

سریعا در همین پست از طریق ارسال کامنت اعلام نظر بفرمایید تا انشاالله به برگزاری جلسه/جلسات حل تمرین نیز برسیم در تهران و یا دماوند

با تشکر

هوشمند

 


 

به رزو سانی جدید   1393/03/19  14:05

با سلام

طی صحبتی که همین الان با استاد داشتم؛

فردا 1393/03/20 خرداد سه شنبه از ساعت 8 صبح الی 10:30 کلاس مدل سازی و تا 12:30 کلاس مهندسی نرم افزار برگزار خواهد شد

ظهر به بعدی کلاسی برگزار نخواهد شد. 

در خصوص اینکه چهارشنبه و یا پنج شنبه کلاسی برگزار شود؛ تصمیم قطعی گرفته نشده است.

انشاالله فردا در کلاس تصمیم های لازم را خواهیم گرفت؛ لااقل در خصوص کلاس حل تمرین توسط خودمان

 

  • میثم هوشمند
۱۹
فروردين
۹۳

طی جلسه ی سوم کلاس مدل سازی و ارزیابی؛ مورخ 19 فروردین 93؛ استاد گرامی جناب آقای دکتر هارون آبادی عناوین برخی از مقالات انتخاب شده توسط دانشجویان را جهت کار بر روی آن ها تائید نمودند؛ که ذیلا آورده شده اند؛

دوستانی که هنوز مقاله ای را به تائید استاد نرسانده اند؛ توجه داشته باشند که مقاله ی مورد نظرشان در فهرست زیر وجود نداشته باشد چون موضوعات تکراری قابل پذیرش نیستند.

 

موضوع دانشگاه درس نام خانوادگی خانم/آقا گروه
پالایش کارت های CRC جهت ارزیابی معماری نرم افزار دماوند مدل سازی مسعودی خانم G
پالایش کارت های CRC جهت ارزیابی معماری نرم افزار دماوند مدل سازی محمدی خانم G
پالایش کارت های CRC جهت ارزیابی معماری نرم افزار دماوند نرم افزار محمدی خانم G
پالایش کارت های CRC جهت ارزیابی معماری نرم افزار دماوند نرم افزار مسعودی خانم G
بررسی کاربرد شبکه های پتری شی گرا در مدل سازی سلول دماوند مدل سازی سبزواری خانم  
ارائه ی چارچوبی برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی دماوند نرم افزار سبزواری خانم  
Measuring the Degree of Service orientation in Proproietary SOA System دماوند نرم افزار خادم خانم  
ارائه یک مدل قابل اجرا از معماری نرم افزار برای هدف ارزیابی کارایی دماوند مدل سازی آقایی خانم A
ارائه یک مدل قابل اجرا از معماری نرم افزار برای هدف ارزیابی کارایی دماوند نرم افزار آقایی خانم A
ارائه یک مدل قابل اجرا از معماری نرم افزار برای هدف ارزیابی کارایی دماوند مدل سازی نصیری خانم A
ارائه یک مدل قابل اجرا از معماری نرم افزار برای هدف ارزیابی کارایی دماوند نرم افزار نصیری خانم A
Requirements Engineering and Agile Software Development دماوند مدل سازی خدایار خانم  
A Complete and Comperhensive Metrics Suite for Object-Oriented Design Quality Assesment دماوند مدل سازی خدایار خانم  
Requirements Engineering and Agile Software Development دماوند نرم افزار زنگیشه خانم  
A Complete and Comperhensive Metrics Suite for Object-Oriented Design Quality Assesment دماوند نرم افزار زنگیشه خانم  
ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم افزار دماوند مدل سازی حسینیان خانم  
ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم افزار دماوند نرم افزار حسینیان خانم  
ارزیابی متولوژی های طراحی معماری نرم افزار دماوند نرم افزار تقوی آقای  
ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی دماوند مدل سازی غفوری آقای  
ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی دماوند نرم افزار غفوری آقای  
الگوها و سبک های معماری نرم افزار مروری کلی بر سبک های متداول معماری دماوند نرم افزار محمد علیان خانم  
ضرورت به کار گیری ایده چابکی در معماری سازمانی دماوند نرم افزار مهدی طیبی خانم  
Modeling yard crane operation as reinforcement learning agent دماوند مدل سازی ارسلانی آقای  
ارائه روش جدید برای ارزیابی مولفه ها و لایه های معماری سازمانی دماوند نرم افزار فتاح آقای  
Agile Project Management دماوند نرم افزار شاه حسینی خانم  
ارزیابی امنیت سیستم در نمودار توالی زبان مدل سازی یکپارچه با استفاده ار شبکه پتری فازی دماوند مدل سازی شاه حسینی خانم G
ارزیابی امنیت سیستم در نمودار توالی زبان مدل سازی یکپارچه با استفاده ار شبکه پتری فازی مدل سازی مدل سازی نوایی خانم G
ارزیابی امنیت سیستم در نمودار توالی زبان مدل سازی یکپارچه با استفاده ار شبکه پتری فازی مدل سازی مدل سازی یعقوبی خانم G
The Research  of Automated Select Test Cases for Aspect-Oriented Software دماوند نرم افزار براتی آقای  
تعامل معماری چابک دماوند نرم افزار پهله آقای  
  دماوند مدل سازی پهله آقای  
Modeling of component diagrams using petri nets دماوند مدل سازی موحد خانم  
متدلوژی های معماری سازمانی   نرم افزار غفوری خانم  
متدولوژی Scrum   نرم افزار حسن احمدی خانم  
آتامای یادگیر   مدل سازی سرکانی آقای B
آتامای یادگیر   مدل سازی پایانی فر آقای B
آتامای یادگیر   مدل سازی محمدی آقای B
معماری سازمانی سرویس گرا در جهت پوشش کامل به چارچوب Zackman Framework   نرم افزار سرکانی آقای C
معماری سازمانی سرویس گرا در جهت پوشش کامل به چارچوب Zackman Framework   نرم افزار پایانی فر آقای C
معماری سازمانی سرویس گرا در جهت پوشش کامل به چارچوب Zackman Framework   نرم افزار محمدی آقای C
تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن   نرم افزار حسینیان خانم  
ارزیابی معماری نرم افزار مبتی بر سناریو: روش ها و مطالعه ی موردی   نرم افزار محمدی خانم  
مدل سازی توزیع وظایف و محاسبه ی قابلیت اطمینان در سرویس های گرید دارای توپولوژی ستاره با استفاه از شبکه های پتری رنگی زمانی   مدل سازی خادمی خانم D
مدل سازی توزیع وظایف و محاسبه ی قابلیت اطمینان در سرویس های گرید دارای توپولوژی ستاره با استفاه از شبکه های پتری رنگی زمانی   مدل سازی بختیاری خانم D
چارچوب معماری سازمانی   نرم افزار بختیاری خانم F
چارچوب معماری سازمانی   نرم افزار شفنتی خانم F
خانم عمادی و کارت های CR   مدل سازی غفوری خانم  
خانم عمادی و کارت های CR   مدل سازی شفتی خانم  
Web Mining - Bigliu   مدل سازی ملکی خانم  
Web Mining - Bigliu   نرم افزار ملکی خانم  
Test Driven Software Development   نرم افزار ارسلانی آقای   
Generating Representative Web Workloads for Network And Server Performance Evaluation   مدل سازی رفیعی آقای  
معماری سازمانی HIS   نرم افزار رفیعی آقای  
کاربرد شبکه های پتری در تعیین تعداد AGV ها در سیستم های تولید منعطف   مدل سازی ارسلانی آقای  
کاربرد شبکه های پتری در تعیین تعداد AGV ها در سیستم های تولید منعطف   مدل سازی پهله    
One XP Experience: Intorducting Agile (XP) Software Developemtn into a cluture that is willing but not readt   نرم افزار دادرس آقای  
پیاده سازی مفاهیم مدیریت گردش کار با شبکه پتری   مدل سازی فتاح آقای  
ارائه یک رویکرد کاربردی برای بهینه سازی شبکه های صف   مدل سازی تقوی آقای  
ارائه یک مدل جهت ارزیابی قابلیت استفاده مجدد در معماری سرویس گرا با استفاده از شبکه پتری   مدل سازی طیبی خانم  
Petri net و مدلسازی سیستم های کنترل از راه دور بر اساس اینترنت با استفاده از شبکه پتری‌   مدل سازی محمد علیان خانم  
رویکردی مبتنی بر شبکه های پتری و حساب رخداد برای تحلیل ایمنی رفتار نرم افزار   مدل سازی/نرم افزار رجب لو خانم  
طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبک   مدل سازی علی آبادی خانم  
Multiple Entites Interaction Model Through DNA Based Perti Net   مدل سازی فرزانه آقای  
ارائه ی یک سیستم توصیه گر مبتنی بر اعتماد با استفاده از شبکه عصب   نرم افزار یعقوبی آقای  
Pertri Net و مدل سازی سیستم های کنترل از راه دور بر اساس اینترنت با استفاده از شبکه های پتری   مدل سازی دادرس آقاتی  
مدل سازی توزیع وظایف و محاسبه ی قابلیت اطمینان در سرویس های گرید دارای توپولوژی ستاره با استفاه از شبکه های پتری رنگی زمانی   مدل سازی بهتویی خانم  
روشی برای تحلیل نیاز های غیر عملکردی در خط تولید نرم افزار   مدل سازی نوبخت خانم  
روشی برای تحلیل نیاز های غیر عملکردی در خط تولید نرم افزار   نرم افزار نوبخت خانم  
ارائه ی روشی برای ساختار یابی شبکه ی اجتماعی   نرم افزار یعقوبی آقای  
مدل سازی کسب و کار سرویس گرا   نرم افزار یعقوبی خانم  

آخرین به روز رسانی 21/03/1393   11:42

  • میثم هوشمند
۰۴
فروردين
۹۳

ضمن عرض سلام و تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و با آروزی سالی پر خیر و برکت همراه با سعادت و سلامت برای همه ی دوستان

طی صحبتی که با استاد گرامی آقای دکتر هارون آبادی در تاریخ 3 فروردین 93 داشتم؛

 

بنا بر این گذاشته شد که دوستان مقالات مربوط به دو درس مربوطه را تا اولین جلسه ی بعد از تعطیلات؛  انتخاب نمایند؛ صفحات اول را پرینت نمایند تا در جلسه ی اول ؛ حضورا به استاد ارائه نمایند و تائید بگیرند.

بنابراین؛ کلیه ی دوستانی که در این چند روز برای بنده مقاله ارسال فرمودند؛ تا آخر تعطیلات وقت بررسی و انتخاب مجدد دارند؛ باقی دوستان نیز که هنوز مقاله ای انتخاب نکرده اند؛ طبیعتا خوشحال خواهند بود! ;-)

 

شایان توجه است ؛ طی صحبتی که با یکی از دوستان همکلاسی داشتم؛ صحبت از زمان بر بودن پیاده سازی مقالات و پروژه ها بود؛ و اینکه با استاد صحبتی مبنی بر راهنمایی بیشتر یا سبک تر در نظر گرفتن مقالات و پروژه ها بود؛

پیشنهاد کردم که تا پایان تعطیلات کلیه ی دوستانی که در این زمینه ی تحقیق و جستجویی انجام داده اند و به نتایجی رسیده اند؛ نتایج و نظرات خود را در فرومی که آقای مهندس براتی زحمت راه اندازی آن را کشیده اند عضو شوند و در آن به تبادل نظر در این خصوص بپردازند.

آدرس فروم؛ http://dmdsrbiauforum.takbb.com

از کلیه ی دوستانی که در این چند روز ایمیل ارسال کرده اند و جوابی دریافت نکرده اند عذرخواهی میکنم؛ دسترسی به اینترنت برای پاسخگویی به ایمیل ها تقریبا غیر ممکن بود؛

ضمنا؛ این وبلاگ و ایمیل شخصی من؛ تا پایان تعطیلات چک نخواهند شد؛ مجددا به دلیل عدم امکان دسترسی به اینترنت؛ امیدوارم که در منطقه ای که به سر می برم؛ امکان استفاده از GPRS فراهم باشد!  همچنین تا پایان تعطیلات احتمالا از طریق وبلاگ آقای براتی؛ مطالبی از طرف بنده منتشر گردند؛ لذا آن وبلاگ را نیز چک بفرمایید

 

توجه: نظرات این مطلب بدون نیاز به تائید قابل رویت خواهند بود؛ لذا خواهشا در ارسال نظرات دقت فرمایید؛ و مهمتر از همه اینکه؛ از عمد این نیاز به تائید را لغو کردم؛ تا در صورتی که دوستان در زمینه ی جستجوی موضوعات و مقالات و هر چیز مرتبط دیگری به کلاس؛ صحبتی دارند؛ ذیل همین پست بتوانند به دیگران نیز اطلاع رسانی نمایند

 

با تقدیم احترام

هوشمند

  • میثم هوشمند
۲۶
اسفند
۹۲

طبق اعلام سایت دانشگاه؛ کلاس ها تا روز دوشنبه مورخ 26 اسفند ماه دایر می باشد؛

بنابراین جلسه ی سوم کلاس مهندسی نرم افزار پیشرفته و مدل سازی و ارزیابی در روز سه شنبه مورخ 27 اسفند تشکیل نمی گردد.

 

لینک خبر در سایت دانشگاه

 

همچنین طبق اعلام استاد؛ کلاس روز سه شنبه هر ترتیب؛ برگزار نمی گردد.

 

ضمنا طبق اعلام سایت دانشگاه شروع کلاس های از 17 فروردین 93 می باشد

 

پیشاپیش سال نو بر شما مبارک

با آرزوی سالی پربرکت و سعادت برای شما دوستان

  • میثم هوشمند
۲۱
اسفند
۹۲

همان طور که در جلسه ی دوم مورخ 20 اسفند 92؛ در خصوص بهبود و ارتقاء سطح علمی دانشجویان و کلاس؛ مطالبی مطرح گردید؛ و دوستان نیز موافق این امر بودند؛ و پیرو ایمیلی که خدمت دوستان ارسال شد؛ این پست جهت ایجاد محلی برای دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادات دوستان در خصوص کلاس درس مدل سازی و ارزیابی ایجاد گردید.

پیرو صحبت های انجام شده و همچنین ایمیل ارسالی؛ قرار بر این شد تا دوستان توانایی ها و یا نیازهای علمی-فنی خود را در زمینه ی درس مربوطه؛ از طریق ثبت کامنت در همین پست مطرح نمایند؛ تا بتوانیم مدیریت و برنامه ریزی لازم را برای پیگیری این موارد داشته باشیم.

 

موفق باشیم

(-;

  • میثم هوشمند
۱۳
اسفند
۹۲

استاد ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر هارون آبادی؛

دانشجویان گرامی؛

ضمن عرض سلام و احترام؛

قرعه فال به نام خود زدم و فرصتی فراهم شد تا در خدمت هم کلاسی های محترم در کلاس "مهندسی نرم افزار پیشرفته" در ترم بهمن-92 باشم.

فی الحال از طریق همین آدرس؛ به انتشار اخبار؛ و مطالب مرتبط با کلاس و همچنین حوزه ی مطالعاتی این درس خواهیم پرداخت.

انشاالله به مرور زمان؛ و با همراهی شما بزرگواران؛ این صفحه از مطالب مفید ؛ روز به روز پربارتر و غنی تر شود.

با احترام 

میثم هوشمند

  • میثم هوشمند
۱۳
اسفند
۹۲

استاد ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر هارون آبادی؛

دانشجویان گرامی؛

ضمن عرض سلام و احترام؛

قرعه فال به نام خود زدم و فرصتی فراهم شد تا در خدمت هم کلاسی های محترم در کلاس "مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری" در ترم بهمن-92 باشم.

فی الحال از طریق همین آدرس؛ به انتشار اخبار؛ و مطالب مرتبط با کلاس و همچنین حوزه ی مطالعاتی این درس خواهیم پرداخت.

انشاالله به مرور زمان؛ و با همراهی شما بزرگواران؛ این صفحه از مطالب مفید ؛ روز به روز پربارتر و غنی تر شود.

با احترام 

میثم هوشمند

  • میثم هوشمند